Trách nhiệm của đoàn thể, xã hội khi tham gia quản lý hoạt động giáo dục ở trường mầm non

Ngày hỏi:03/06/2021

Cho hỏi trách nhiệm của đoàn thể, tổ chức xã hội ngoài cơ sở giáo dục khi tham gia quản lý các hoạt động giáo dục ở trường mầm non, trường phổ thông công lập được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 16 Nghị định 24/2021/NĐ-CP có quy định trách nhiệm của đoàn thể, tổ chức xã hội ngoài cơ sở giáo dục như sau:

   1. Phối hợp với cơ sở giáo dục và gia đình học sinh trong việc tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, hoạt động xã hội, hoạt động vì cộng đồng và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

   2. Phối hợp quản lý, sử dụng các nguồn lực xã hội hoá dành cho cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.

   3. Giám sát các hoạt động của cơ sở giáo dục theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn