Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

Ngày hỏi:20/07/2017

Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện được pháp luật quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Tuấn Minh, hiện tại đang công tác tại UBND tỉnh Đồng Nai, có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Tôi muốn hỏi, trong công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm gì? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (tuanminh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 05/9/2017, Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường chính thức có hiệu lực. Nghị định này áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục), lớp xóa mù chữ, lớp ngoại ngữ, lớp tin học, lớp dạy kỹ năng, lớp dạy năng khiếu, lớp dạy văn hóa, lớp dành cho trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn hoặc có hoàn cảnh đặc biệt không được đi học ở nhà trường (sau đây gọi chung là lớp độc lập) có người học dưới 18 tuổi; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

   Đối với vấn đề bạn thắc mắc, Điều 14 Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện gồm có:

   1. Giám sát, phản biện, tham vấn, kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

   2. Tổ chức tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên, đoàn viên, đội viên của tổ chức và toàn xã hội hỗ trợ, tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 80/2017/NĐ-CP để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn