Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong giáo dục quốc phòng

Ngày hỏi:16/02/2017

Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong giáo dục quốc phòng. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Khánh Xuân, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong giáo dục quốc phòng được quy định thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 43 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 thì Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong giáo dục quốc phòng được quy định như sau:

   1. Tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

   2. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thường xuyên học tập nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật.

   3. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh.

   4. Vận động tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong giáo dục quốc phòng. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn