Trách nhiệm của người đứng đầu đoàn thể trong việc thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục

Ngày hỏi:22/05/2020

Theo quy định mới về việc thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục công lập thì người đứng đầu đoàn thể có những trách nhiệm nào? Mong anh chị giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 8 Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định trách nhiệm của người đứng đầu đoàn thể trong việc thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục công lập, cụ thể như sau:

   - Phối hợp với hiệu trưởng trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục;

   - Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của cơ sở giáo dục.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn