Trách nhiệm của Nhà nước và cơ sở giáo dục trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo

Ngày hỏi:22/07/2019

Theo tôi được biết thì Luật Giáo dục mới 2019 sắp có hiệu lực. Ban biên tập cho tôi biết pháp luật quy định mới như thế nào đối với việc đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo nhé! Cảm ơn nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 73 Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực 01/7/2020) quy định về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cụ thể như sau:

   - Nhà nước có chính sách đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo; nhà giáo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính phủ.

   - Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tạo điều kiện để nhà giáo được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn