Trách nhiệm của nhà trường từ tháng 7/2020

Ngày hỏi:23/07/2019

Tôi đang nghiên cứu về những quy định mới của Luật Giáo dục vừa được ban hành để phục vụ cho công tác quản lý trường học. Ban biên tập cho tôi hỏi, nhà trường có trách nhiệm gì từ tháng 7/2020? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 89 Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) quy định về trách nhiệm của nhà trường, cụ thể như sau:

   1. Nhà trường có trách nhiệm thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, quy tắc ứng xử; chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để tổ chức hoặc tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường, bảo đảm an toàn cho người dạy và người học; thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ.

   2. Cơ sở giáo dục khác được áp dụng các quy định có liên quan đến nhà trường trong Chương này.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn quan tâm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn