Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đánh gia học sinh THCS, THPT được quy quy định ra sao?

Ngày hỏi:15/09/2021

Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đánh gia học sinh THCS, THPT được quy định ra sao? Mong sớm nhận phản hồi thắc mă

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đánh gia học sinh THCS, THPT được quy định tại Điều 16 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

   - Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đánh giá học sinh thuộc phạm vi quản lí.

   - Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học), sổ theo dõi và đánh giá học sinh (của giáo viên), Học bạ học sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. Trường hợp sử dụng dạng hồ sơ điện tử, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của hồ sơ điện tử.

   - Chịu trách nhiệm kiểm tra, giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư này tại địa phương.

   - Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện đánh giá học sinh về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ban đại diện cha mẹ học sinh
  Đánh giá học sinh
  Đánh học sinh
  Học sinh
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn