Trách nhiệm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn

Ngày hỏi:15/05/2020

Cho hỏi, trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 10 Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH quy định về trách nhiệm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp như sau:

   - Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

   - Tổ chức thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn