Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp về việc quản lý hoạt động thư viện

Ngày hỏi:22/12/2018

Bạn Nguyễn Tuấn Anh có địa chỉ mail là tuananhnguyen***@gmail.com gửi về cho Ban biên tập thắc mắc sau mong nhận được phản hồi. Cụ thể: Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp về việc quản lý hoạt động thư viện được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp về việc quản lý hoạt động thư viện được quy định tại Điều 23 Nghị định 72/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thư viện, cụ thể như sau:

   - Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

   + Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển thư viện ở địa phương phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành văn hoá - thông tin;

   + Bảo đảm kinh phí hàng năm cho thư viện cấp tỉnh;

   + Tổ chức, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động thư viện ở địa phương;

   + Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thư viện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về thư viện xẩy ra tại địa phương theo quy định của pháp luật.

   - Uỷ ban nhân dân cấp huyện

   + Thực hiện kế hoạch phát triển thư viện ở địa phương mà Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã xây dựng;

   + Bảo đảm kinh phí hàng năm cho thư viện cấp huyện;

   + Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thư viện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về thư viện xẩy ra tại địa phương theo quy định của pháp luật.

   - Uỷ ban nhân dân cấp xã

   + Triển khai kế hoạch phát triển thư viện ở địa phương mà Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã xây dựng;

   + Thực hiện xã hội hoá hoạt động thư viện ở cơ sở;

   + Cân đối kinh phí để phát triển thư viện và phụ cấp cho người làm công tác thư viện trong thư viện cấp xã;

   + Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thư viện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về thư viện xẩy ra tại địa phương theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn