Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện phổ trong cập giáo dục, xóa mù chữ

Ngày hỏi:10/02/2017

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được quy định như thế nào? Tôi hiện đang công tác giảng dạy tại một trường dân tộc nội trú khu vực phía Bắc. Tôi rất quan tâm tới các quy định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đặc biệt là các vấn đề pháp lý. Nay tôi có một thắc mắc như trên. Rất hi vọng Quý anh chị giải đáp giúp tôi, tôi cảm ơn rất nhiều. Cho tôi hỏi các VB nào quy định về nội dung trên luôn ạ? Tôi chân thành cảm ơn! Thanh Nga, HN

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được quy định tại Điều 38 Nghị định 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, theo đó:

   Điều 38. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

   1. Chỉ đạo thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học và thực hiện kế hoạch đầu tư nâng cấp trường học phục vụ yêu cầu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

   2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện.

   3. Tổ chức kiểm tra, công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

   4. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện phổ trong cập giáo dục, xóa mù chữ, được quy định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn