Trách nhiệm pháp lý của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Ngày hỏi:22/02/2019

Chào Luật sư. Trường hợp người nhà tôi muốn nhờ tôi đứng tên Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, nếu sau này có việc gì xảy ra thì tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý không? Mong sớm nhận được phản hồi, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 2 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định:

   Trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:

   Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài Khoản riêng.

   Theo đó, trung tâm ngoại ngữ do bạn đứng tên thành lập có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và phải đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

   Tại Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT có quy định rõ về Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học:

   1. Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

   2. Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

   a) Có nhân thân tốt;

   b) Có năng lực quản lý;

   c) Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

   Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

   Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).

   d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

   3. Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm.

   Như vậy, Giám đốc trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Do đó, nếu bạn đứng tên giám đốc trung tâm ngoại ngữ, bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của trung tâm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn