Trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:01/11/2016

Trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Gần đây, em có đọc một số tin tức trên mạng và được biết Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có trách nhiệm trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp em về quy định này. Xin chân thành cảm ơn. Em là Đan Thanh (email: than***gmail.com).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 25 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012.

   Theo đó, trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định như sau: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục pháp luật trong các cấp học và trình độ đào tạo; quy định thời gian, lộ trình hoàn thành việc chuẩn hóa giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn