Trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Ngày hỏi:01/11/2016

Trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Lê Hoa, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang tìm hiểu về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm gì phổ biến, giáo dục pháp luật. Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Mail của em là hoa***@gmail.com.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 25 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012.

   Theo đó, trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được quy định như sau:

   a) Ban hành theo thẩm quyền chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện;

   b) Xác định nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng; biên soạn tài liệu và phổ biến kiến thức pháp luật chuyên ngành; bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của nhân dân;

   c) Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân thuộc phạm vi quản lý, chú trọng thực hiện thông qua phổ biến pháp luật trực tiếp, cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, trang thông tin điện tử của cơ quan, các khóa học, lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn;

   d) Xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của bộ, ngành;

   đ) Chỉ đạo các trường, cơ sở dạy nghề thuộc phạm vi quản lý tổ chức giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề; bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn