Trách nhiệm, quyền lợi của người hướng dẫn đề tài tham gia xét Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:11/12/2016

Bạn đọc Bùi Thị Hoàng Nga, địa chỉ mail nga_hoang****@gmail.com hỏi: Trách nhiệm, quyền lợi của người hướng dẫn đề tài tham gia xét Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em hiện đang là sinh viên tại một trường đại học trong thành phố. Em rất thích và cũng mong muốn thực hiện một Đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên. Em có nghiên cứu về vấn đề này nhưng còn một số điều chưa rõ nêu trên. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Em xin cảm ơn. Trân trọng!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm, quyền lợi của người hướng dẫn đề tài tham gia xét Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học được hướng dẫn tại Điều 27 Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” ban hành kèm theo Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT, theo đó:

   1. Người hướng dẫn chịu trách nhiệm về nội dung của đề tài tham gia hướng dẫn và được hướng dẫn chính tối đa 02 đề tài tham gia xét Giải thưởng.

   2. Quyền lợi của người hướng dẫn:

   a) Được cấp giấy chứng nhận nếu tham gia hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đạt Giải thưởng.

   b) Được tính giờ nghiên cứu khoa học và các quyền lợi khác theo quy định hiện hành có liên quan sau khi hoàn thành việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm, quyền lợi của người hướng dẫn đề tài tham gia xét Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học, được quy định tại Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” ban hành kèm theo Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 27 quy chế xét tặng giải thưởng “sinh viên nghiên cứu khoa học” ban hành kèm theo Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn