Triển khai hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá trường mầm non

Ngày hỏi:16/02/2019

Đang công tác tại phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện. Liên quan đến công việc quản lý các cơ sở giáo dục mầm non. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá trường mầm non được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá ngoài trường mầm non được quy định tại Công văn 5942/BGDĐT-QLCL năm 2018 hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cụ thể như sau:

   - Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng được đề ra trong báo cáo TĐG để cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường;

   - Gửi báo cáo TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp kèm theo công văn đề nghị được quan tâm, hỗ trợ trong quá trình thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng theo kế hoạch cải tiến chất lượng đã nêu trong báo cáo TĐG;

   - Hằng năm, báo cáo TĐG được cập nhật (dưới dạng báo cáo bổ sung) và lưu trữ tại nhà trường;

   - Nhà trường thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 43 Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn