Trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo nghỉ hưu

Ngày hỏi:30/05/2014
Ông tôi trước đây là giáo viên cấp 1 trực tiếp giảng dạy, có thời gian công tác và đóng BHXH là 34 năm 7 tháng. Ông tôi đã nghỉ công tác và hưởng lương hưu từ ngày 1/4/2000. Ông tôi mất ngày 1/8/2011. Xin hỏi, ông tôi có được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo hay không? Nếu được thì tôi cần phải làm hồ sơ thủ tục gì và gửi đến cấp nào để được giải quyết? Xin trân trọng cảm ơn luật gia.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quyết định số 52/2013 ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu thì đối tượng áp dụng theo quyết định này bao gồm: Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập). Điều kiện tính hưởng trợ cấp: Nhà giáo như đã nêu trên được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây: Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên). Nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011. Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu. Từ quy định nêu trên thì về đối tượng và thời gian công tác của ông bạn đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp, nhưng do ông bạn mất từ ngày 1/8/2011, tức là mất trước khi có văn bản này ban hành nên không được hưởng chế độ theo quyết định này nữa.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn