Trợ cấp thu hút

Ngày hỏi:18/04/2013

Tôi công tác trong ngành giáo dục tỉnh Kon Tum được 15 năm thì có 7 năm công tác ở vùng có điều kiện khó khăn. Hiện nay, tôi chưa được điều chuyển công tác về đơn vị cũ. Nay tôi muốn biết rõ hơn chế độ của nhà nước đối với trường hợp như của tôi và trợ cấp lần đầu đối với giáo viên khi được điều động đến công tác ở vùng khó khăn?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2009, Nghị định 61/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và Nghị định số 19 ngày 23/2/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 61 nêu trên được quy định như sau: Về phụ cấp thu hút: Tính từ ngày Nghị định 19 có hiệu lực pháp luật(1/6/2013) nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại điều 5 Nghị định 116 ngày 14/12/2010 của Chính phủ. Về trợ cấp lần đầu: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho 1 người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển. UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương (chỉ được chi 1 lần trợ cấp lần đầu trong cả thời gian công tác)


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ phụ cấp thu hút
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn