Trung tâm GDTX có được liên kết với các cơ sở giáo dục?

Ngày hỏi:03/07/2014
Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trung tâm GDTX có được phép liên kết với các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp để mở các lớp đào tạo hệ tại chức, đào tạo từ xa và dạy nghề không? Nguyễn Bá Thước tỉnh Quảng Bình (bathuocqb@gmail.com)

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Trả lời: Ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã ký Quy định về chuẩn giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT.

   Theo khoản 11, điều 6, chương II Quy định này có quy định chi tiết: Giám đốc Trung tâm phải đảm bảo cả tiêu chí về hợp tác, liên kết và hỗ trợ cộng đồng. Cụ thể:

   - Hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với các cơ sở giáo dục, cá nhân và tổ chức khác trong việc thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao khoa học – công nghệ.

   - Thực hiện liên kết với các cơ sở giáo dục đào tào cấp văn bằng của hệ thống giáo dục Quốc dân theo đúng các quy định hiện hành.

   - Tham gia và khuyến khích các thành viên của Trung tâm tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, hỗ trợ, tập huấn, tư vấn, tăng cường năng lực cho cán bộ Trung tâm học tập cộng đồng.

   Như vậy, căn cứ theo quy định trên trung tâm giáo dục thường xuyên được phép liên kết với các cơ sở giáo dục đào tạo cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân theo đúng các quy định hiện hành.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn