Trường đại học bắt buộc phải có phân hiệu?

Ngày hỏi:23/09/2020

Em thấy có trường đại học có phân hiệu, có trường thì không. Vậy phân hiệu đó là không bắt buộc đúng không? Dựa trên cơ sở nào mà thành lập phân hiệu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trường đại học bắt buộc phải có phân hiệu?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 8 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 quy định cơ cấu tổ chức của trường đại học bao gồm:

   - Hội đồng trường đại học, hội đồng học viện (sau đây gọi chung là hội đồng trường);

   - Hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện (sau đây gọi chung là hiệu trưởng trường đại học); phó hiệu trưởng trường đại học, phó giám đốc học viện (sau đây gọi chung là phó hiệu trưởng trường đại học);

   - Hội đồng khoa học và đào tạo; hội đồng khác (nếu có);

   - Khoa, phòng chức năng, thư viện, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức phục vụ đào tạo khác;

   - Trường, phân hiệu, viện nghiên cứu, cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đơn vị khác (nếu có) theo nhu cầu phát triển của trường đại học.

   Như vậy các trường đại học không bắt buộc phải thành lập phân hiệu. Việc lập phân hiệu căn cứ vào nhu cầu phát triển của trường đại học.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn