Trường đại học bị thu hồi chứng nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:26/10/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về lĩnh vực giáo dục, theo tôi được biết là để đạt được danh hiệu cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia thì phải xét rất nhiều tiêu chí, tuy nhiên nhiều trường sau khi đạt được chứng nhận đạt chuẩn quốc gia thì lơ là trong công tác quản lý và chất lượng đào tạo. Anh chị cho tôi hỏi trường hợp nào trường đại học bị thu hồi chứng nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

   Chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia bị thu hồi trong các trường hợp sau:

   - Cơ sở giáo dục đại học gian lận để được công nhận đạt chuẩn quốc gia;

   - Cơ sở giáo dục đại học không còn đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 6 của Thông tư này trong thời gian Chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia còn hiệu lực qua các đợt kiểm tra định kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

   + Căn cứ vào hồ sơ và kết quả đánh giá của Tổ chức đánh giá cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia, trong thời hạn 10 ngày làm việc, trường hợp đặc biệt không quá 20 ngày làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ: Ra quyết định công nhận và cấp chứng nhận đạt chuẩn quốc gia cho cơ sở giáo dục đại học nếu đáp ứng ít nhất 90% tổng số tiêu chí của các tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của Thông tư này; trong đó, không có tiêu chuẩn nào đạt thấp hơn 80% tổng số tiêu chí của tiêu chuẩn đó;

   Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thu hồi Chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia.

   Trên đây là nội dung quy định thu hồi Chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn