Trường đào tạo thạc sĩ thì giảng viên phải đáp ứng những điều kiện gì?

Ngày hỏi:23/07/2021

Xin được hỏi, theo quy định mới thì trường có giảng viên đào tạo thạc sĩ phải đáp ứng những điều kiện nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 07/08/2021) quy định về đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ trong giáo dục đại học như sau:

   Yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên giảng dạy chương trình thạc sĩ:

   - Giảng viên có trình độ tiến sĩ;

   - Có ít nhất 05 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu, trong đó có một giáo sư hoặc phó giáo sư chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo;

   - Có giảng viên cơ hữu với chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy đối với từng môn học, học phần của chương trình;

   - Có đủ người hướng dẫn để đảm bảo tỷ lệ tối đa 05 học viên trên một người hướng dẫn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn