Trường hợp có bằng thạc sĩ sau khi được tuyển dụng

Ngày hỏi:01/03/2016
Bà Phương Linh (phuonglinhphan75@…) trúng tuyển viên chức, thời gian tập sự được hưởng 85% lương theo trình độ đại học, hệ số 2,34. Trong quá trình tập sự bà Linh bổ sung bằng thạc sĩ. Tuy nhiên, khi hết thời gian tập sự, bà vẫn chỉ được ký hợp đồng hưởng 100% lương trình độ đại học, hệ số 2,34. Theo trả lời của Phòng Tổ chức, khi đăng ký tuyển dụng bà Linh chỉ có bằng đại học, nên căn cứ vào hồ sơ tuyển dụng để ký hợp đồng tập sự theo mức hưởng 85% của bậc 1, hệ số 2,34. Nay, ký hợp đồng chính thức được nhận 100%, hệ số 2,34 là đúng quy định. Bà Linh hỏi, Phòng Tổ chức trả lời như vậy có đúng không? Có thể điều chỉnh Hệ số lương của bà theo bằng cấp hiện nay không?
  • Việc tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, ký hợp đồng làm việc và xếp lương đối với những người trúng tuyển vào viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định của Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

   Theo Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 15/2012/TT-BNV, trong thành phần của bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

   Theo Khoản 1, Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

   Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

   Trường hợp bà Phương Linh, đã đăng ký tuyển dụng, nộp hồ sơ dự tuyển vào viên chức theo trình độ đại học phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp cần tuyển. Hiện nay, đối với người trúng tuyển vào chức danh nghề nghiệp của viên chức có trình độ đại học được xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, theo thang lương viên chức A1, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng số 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

   Do đó, sau khi trúng tuyển, trong thời gian tập sự, bà Linh được hưởng 85% bậc 1; sau khi hoàn thành chế độ tập sự bà Linh được hưởng 100% mức lương của bậc 1, hệ số 2,34 của chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm là phù hợp với trình độ đại học ghi trong quyết định tuyển dụng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

   Đối với bằng thạc sĩ của bà Linh có và nộp cho đơn vị sau khi có quyết định tuyển dụng, nếu đơn vị có yêu cầu vị trí việc làm trình độ thạc sĩ, bản thân bà có đơn trình bày nguyện vọng được làm việc, hưởng lương theo trình độ thạc sĩ và được cơ quan quản lý viên chức đồng ý, bổ sung chỉ tiêu biên chế, thì có thể bà được xếp lương cao hơn 1 bậc so với bậc lương đang hưởng trong chức danh nghề nghiệp đã bổ nhiệm.


  Nguồn:

  www.tuyencongchuc.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn