Trưởng khoa trường cao đẳng cần những tiêu chuẩn gì?

Ngày hỏi:20/11/2021

Theo quy định mới nhất của pháp luật, để làm trưởng một khoa tại trường cao đẳng thì cần những tiêu chuẩn nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 4 Điều 22 Thông tư 15/2021/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực 15/12 /2021) quy định về tiêu chuẩn của trưởng khoa trường cao đẳng như sau:

   a) Có phẩm chất, đạo đức tốt;

   b) Có ít nhất 02 năm làm công tác quản lý đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và có năng lực quản lý;

   c) Trưởng khoa, trưởng bộ môn có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, nghề đào tạo tại khoa, bộ môn;

   d) Có đủ tiêu chuẩn nhà giáo giảng dạy trình độ cao đẳng;

   đ) Có đủ sức khỏe;

   e) Trưởng khoa, trưởng bộ môn, phó trưởng khoa, phó trưởng bộ môn của trường cao đẳng công lập bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật về viên chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn