Trường ở thôn thuận lợi nhưng thuộc xã ĐBKK, giáo viên có được hưởng phụ cấp?

Ngày hỏi:29/03/2016
Chúng tôi là giáo viên củaTrường THPT Yên Thủy B (Yên Thủy, Hòa Bình). Trường đóng trên địa bàn xóm Bảo Yên, (Bảo Hiệu, Yên Thủy). Theo quyết định của Ủy ban Dân tộc thì xóm Bảo Yên không thuộc xóm đặc biệt khó khăn nhưng xã Bảo Hiệu vẫn thuộc xã đặc biệt khó khăn. Vậy giáo viên chúng tôi có được hưởng các chế độ của vùng đặc biệt khó khăn hay không?

  Nội dung này được Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1, 2 Điều 1 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT “về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn”, quy định về đối tượng áp dụng các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi khác đối với các đối tượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn như sau:

   - Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong biên chế hoặc đang trong thời gian tập sự hay đang hợp đồng, hưởng lương theo ngạch, bậc quy định của nhà nước.

   - Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục không thuộc biên chế Nhà nước hoặc đang trong thời gian tập sự hay hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu hợp pháp không thuộc ngân sách nhà nước.

   Còn tại Khoản 2 Điều 2, Văn bản trên nêu rõ: Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định này bao gồm:

   - Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa;

   - Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

   - Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp…(gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   - Các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Như vậy theo thư các bạn viết, xóm Bảo Yên – nơi Trường THPT Yên Thủy B đứng chân không thuộc diện đặc biệt khó khăn theo quyết định của Ủy ban dân tộc; do đó trường hợp của các bạn không thuộc đối tượng được chế độ chính sách theo Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn