Trường trung học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp nào?

Ngày hỏi:03/11/2018

 Tôi được biết theo quy định của pháp luật thì trường trung học bao gồm các cấp học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nhưng có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Trường trung học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp nào?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trường trung học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cụ thể như sau:

   - Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường;

   - Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

   - Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

   - Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn