Từ 20/03/2021, thi giáo viên THPT hạng III phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp?

Ngày hỏi:19/02/2021

Nghe nói theo quy định mới thì từ 20/03/2021, thi giáo viên THPT hạng III phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 3 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 20/03/2021) có quy định:

   Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III (đối với giáo viên trung học phổ thông mới được tuyển dụng vào giáo viên trung học phổ thông hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

   Ngoài ra Khoản 5 Điều 9 Thông tư này cũng có quy định:

   Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này áp dụng đối với giáo viên trung học phổ thông được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

   Từ các quy định có thể hiểu rằng, giáo viên trung học phổ thông mới được tuyển dụng vào giáo viên trung học phổ thông hạng III khi Thông tư này đã có hiệu lực thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng. Tại thời điểm thi tuyển thì chưa cần phải có chứng chỉ này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn