Tuyển dụng công chức ngành giáo dục và đào tạo

Ngày hỏi:25/06/2013

Tôi có nguyện vọng dự thi công chức ngành giáo dục huyện Đông Triều. Xin quý cơ quan cho biết thời điểm thi công chức ngành giáo dục tới đây là khi nào và hình thức thi tuyển ra sao? Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:


  • Theo ý hỏi của bà, có nguyện vọng dự thi công chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều (đối với công chức ngành giáo dục huyện Đông Triều chỉ có ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều), do câu hỏi chưa cụ thể, nên Sở Nội vụ đưa ra trường hợp dự thi công chức và viên chức để bà được biết, cụ thể như sau:
   - Đối với tổ chức thi tuyển công chức thuộc thẩm quyền tổ chức của UBND tỉnh Quảng Ninh. Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức: “3. Hàng năm cơ quan sử dụng công chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, báo cáo cơ quan quản lý công chức để phê duyệt và tổ chức tuyển dụng theo quy định tại Nghị định này”.
   Căn cứ nội dung trên, việc tuyển dụng công chức được tỉnh tổ chức hàng năm, trên cơ sở đề nghị các cơ quan sử dụng công chức còn chỉ tiêu biên chế được giao, có nhu cầu tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm phù hợp nhiệm vụ của cơ quan đơn vị.
   - Đối với việc tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp. Tại Điều 30 Luật viên chức quy định: “Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập”. Như vậy, theo quy định Luật viên chức thì việc tổ chức tuyển dụng viên chức được giao quyền cho người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập để xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức cho phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay, theo phân cấp của tỉnh, giao quyền tổ chức tuyển dụng viên chức cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cấp sở, căn cứ vào yêu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập (Đối với thi tuyển viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều, sẽ do UBND huyện Đông Triều tổ chức tuyển dụng theo phân cấp).
   - Về thời điểm thi công chức, viên chức? Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 và khoản 1 Điều 15 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển. Do vậy, bà cần chủ động nắm bắt các thông tin (thông báo tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng) trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Ninh, Báo Quảng Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh; Đài truyền thanh – truyền hình huyện Đông Triều, Cổng thông tin điện tử thành phần UBND huyện Đông Triều).
   Về hình thức thi tuyển:
   - Đối với thi tuyển viên chức, người tham gia dự tuyển phải dự thi các môn thi theo quy định tại Điều 7 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ. Nội dung các môn thi như sau:
   + Môn kiến thức chung;
   + Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm thi viết hoặc trắc nghiệm và thi thực hành;
   + Môn ngoại ngữ và môn tin học văn phòng.
   Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu vị trí việc làm.
   - Đối với thi tuyển công chức, người tham gia dự tuyển công chức phải dự thi các môn thi theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
   Các môn thi:
   + Môn kiến thức chung;
   + Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm;
   + Môn ngoại ngữ;
   + Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm 01 bài theo yêu cầu của vị trí làm việc do đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định.
   Để biết chi tiết (nội dung thi, thời gian làm bài thi, cách tính điểm…) bà có thể tra cứu, tìm hiểu các nội dung liên quan về thi tuyển công chức, viên chức theo quy định tại các Nghị định nêu trên./.


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn