Vấn đề thu chi tài chính trong dạy thêm

Ngày hỏi:24/06/2013

Hiện nay, tôi công tác tại trường THCS Hương Xạ - Hạ Hòa. Tôi thấy vấn đề thu chi tài chính của trường không rõ ràng, chúng tôi được nhà trường mời dạy thêm. Khi kết thúc đợt dạy nhà trường đã trả tiền cho chúng tôi khoảng 1 tuần (Sau khi nhà trường đã giữ lại tiền % quản lý, thiết bị..). Nhưng đến tuần sau trường gọi riêng chúng tôi lên phòng Hiệu trưởng và nói tiền này phải nộp lại kho bạc yêu cầu chúng tôi nộp lại. Tôi không hiểu vấn đề này xin Quý Sở trả lời giúp. 

  Nội dung này được Sở Giáo dục và Đào tạoTỉnh Phú Thọ tư vấn như sau:

  • Câu hỏi của bạn không nói rõ là bạn được nhận bao nhiêu tiền/ tổng số tiết bạn đã tham gia giảng dạy; bạn phải trả lại nhà trường bao nhiêu. Tuy nhiên, để biết cụ thể quy định về mức thu, chi dạy thêm, học thêm bạn căn cứ vào Hướng dẫn số 1602/SGD&ĐT-TTr ngày 26/10/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Thông tư 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy định dạy thêm, học thêm. Cụ thể được quy định như sau:

   Mức thu:

   a. Cấp Tiểu học: Thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa cha, mẹ học sinh với nhà trường nhưng mức thu tối đa không quá 12.000 đồng/1 học sinh/1 buổi học (tương đương với 1,1% mức lương tối thiểu hiện hành). Khi mức lương tối thiểu thay đổi thì mức thu này được điều chỉnh và áp dụng tỷ lệ là 1,1% mức lương tối thiểu mới tính từ thời điểm có hiệu lực thi hành;

   b. Cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông: Thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa cha, mẹ học sinh với nhà trường nhưng mức thu tối đa không quá 9.000 đồng/ 1 học sinh/ 1 buổi học (tương đương với 0,85% mức lương tối thiểu hiện hành). Khi mức lương tối thiểu thay đổi thì mức thu này được điều chỉnh và áp dụng tỷ lệ là 0,85% mức lương tối thiểu mới tính từ thời điểm có hiệu lực thi hành;

   Phân bổ chi tiết nội dung chi (đối với dậy thêm, học thêm trong nhà trường):

   - 75% chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy;

   - 10% chi mua sắm tài liệu phục vụ dạy thêm;

   - 08% chi cho các cơ quan quản lý giáo dục, trong đó: 05 cho quản lý cơ sở; 03 cho cấp có thẩm quyền để tổ chức thẩm định, cấp giấy chứng nhận dạy thêm và tổ chức thanh tra, kiểm tra các quy định về dạy thêm, học thêm;

   - 07 chi trả tiền điện, nước, khấu hao tài sản.

   Nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường; giáo viên không trực tiếp thu, chi tiền học thêm.


  Nguồn:

  SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn