Vị trí, vai trò của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Ngày hỏi:22/12/2018

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Hùng Quang, hiện bạn đang công tác tại một số tổ chức xã hội. Vì yêu cầu công việc sắp tới, tôi có thắc mắc sau mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể: Vị trí, vai trò của Thư viện Quốc gia Việt Nam được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vị trí, vai trò của Thư viện Quốc gia Việt Nam được quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thư viện, cụ thể như sau:

   - Xây dựng và bảo quản kho tàng xuất bản phẩm dân tộc, thu thập và tàng trữ tài liệu về Việt Nam của các tác giả trong nước và nước ngoài;

   - Luân chuyển, trao đổi tài liệu giữa các thư viện trong nước và nước ngoài;

   - Thu nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu trong nước theo Luật Xuất bản, các luận án tiến sĩ của công dân Việt Nam được bảo vệ ở trong nước và nước ngoài, của công dân nước ngoài được bảo vệ tại Việt Nam;

   - Biên soạn, xuất bản thư mục quốc gia và phối hợp với thư viện trung tâm của các Bộ, ngành, hệ thống thư viện trong nước biên soạn Tổng thư mục Việt Nam;

   - Nghiên cứu thư viện học, thư mục học; hướng dẫn nghiệp vụ cho các thư viện trong cả nước theo sự phân công của Bộ Văn hóa - Thông tin.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn