Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được quy định ra sao?

Ngày hỏi:07/02/2020

Tôi được biết trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp. Người học sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Vậy Ban biên tập cho hỏi. Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được quy định ra sao?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 3 Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, có quy định:

   - Trong thời gian chờ cấp văn bằng, người học đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp được cơ sở giáo dục nơi đã theo học cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

   - Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quy định mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho người đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn; người đứng đầu cơ sở đào tạo giáo viên, cơ sở giáo dục đại học quy định mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho người đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và văn bằng giáo dục đại học.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bằng tốt nghiệp tạm thời
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn