Việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non phải đảm bảo các nguyên tắc nào?

Ngày hỏi:21/12/2018

Sắp tới đây, một cơ sở mần non của quận sẽ tổ chức đánh giá chuẩn hiệu trưởng theo quy định mới. Liên quan đến vấn dề này Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non phải đảm bảo các nguyên tắc nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non phải đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 9 Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, cụ thể như sau:

   - Khách quan, toàn diện, công bằng và dân chủ.

   - Dựa trên phẩm chất, năng lực và quá trình làm việc của hiệu trưởng trong điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.

   - Căn cứ vào mức đạt được của từng tiêu chí được quy định tại Chương II Quy định này và có các minh chứng xác thực, phù hợp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn