Việc thăng hạng chức danh địa chính viên hạng III được quy định ra sao?

Ngày hỏi:29/10/2019

Liên quan đến yêu cầu nhiệm vụ và các chế độ đối với viên chức địa chính. Ban biên tập cho tôi hỏi:  Việc thăng hạng chức danh địa chính viên hạng III được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thăng hạng chức danh địa chính viên hạng III quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV, cụ thể như sau:

   Viên chức thăng hạng từ chức danh địa chính viên hạng IV lên chức danh địa chính viên hạng III phải có thời gian công tác giữ chức danh địa chính viên hạng IV, như sau:

   - Đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ cao đẳng trở lên phải có thời gian công tác giữ chức danh địa chính viên hạng IV tối thiểu đủ 02 (hai) năm;

   - Đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ trung cấp phải có thời gian công tác giữ chức danh địa chính viên hạng IV tối thiểu đủ 03 (ba) năm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quản lý hồ sơ địa chính
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn