Việc tổ chức và nội dung của Ngày Pháp luật

Ngày hỏi:09/11/2013
Những ngày qua các phương tiện thông tin có nói đến Ngày Pháp luật. Xin cho biết tại sao lại có ngày này và trong Ngày Pháp luật sẽ thực hiện những công việc gì?

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thiện Hùng tư vấn như sau:

  • Tại Điều 8 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành năm 2012 có quy định: Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do Luật này có hiệu lực từ ngày 01-01-2013 nên ngày 09-11 năm nay sẽ là Ngày Pháp luật đầu tiên được tổ chức theo quy định của Luật. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Từ quy định đó của Luật, ngày 04-4-2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Nghị định của Chính phủ đã chỉ rõ nội dung, hình thức tổ chức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với Ngày Pháp luật.

   Về nội dung, Ngày pháp luật được tổ chức nhằm: Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật,lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật và các nội dung khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

   Về hình thức, Ngày Pháp luật có thể được tổ chức dưới các hình thức như: Mít tinh; hội thảo; tọa đàm; thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; triển lãm hoặc các hình thứckhác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

   Nghị định của Chính phủ đã giao trách nhiệm cho Bộ Tư pháphướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật hằng nămtrong phạm vi cả nước. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật cho các tổ chức thành viên. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức Ngày Pháp luật; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ quan trung ương của các tổ chức thành viên của Mặt trận trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức Ngày Pháp luật cho các hội viên, đoàn viên của tổ chức mình


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn