Xây dựng và công bố công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục

Ngày hỏi:08/01/2019

Tôi đang tìm hiểu về quy ché phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc xây dựng và công bố công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 8 Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục và Đào đạo Ban hành kèm theo Quyết định 5625/QĐ-BGDĐT năm 2018, quy định xây dựng và công bố công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê như sau:

   - Nội dung trong Lịch phổ biến thông tin thống kê được quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

   - Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước gồm các thông tin cơ bản sau: Tên, mức độ hoàn chỉnh của thông tin thống kê (ước tính, sơ bộ hay chính thức); thời gian và hình thức, đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến.

   - Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải ban hành và công khai lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước trong năm kế tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo không tự xây dựng và công bố lịch phổ biến thông tin thống kê riêng cho đơn vị mình.

   Trên đây là quy định về xây dựng và công bố công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn