Xếp loại đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:22/11/2016

Xếp loại đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở được quy định như thế nào? Bạn đọc Hạnh Nguyễn, địa chỉ mail nguyenhanh****@gmail.com hỏi: Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em hiện đang làm một nghiên cứu kỹ thuận ứng dụng, cấp bộ. Em đang tìm hiểu một số quy định pháp luật về vấn đề này. Em muốn hỏi: Xếp loại đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Em cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xếp loại đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở được hướng dẫn tại Điều 27 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó:

   1. Đề tài được đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở theo 2 mức: "Đạt" và "Không đạt".

   2. Đề tài được đánh giá, nghiệm thu ở mức "Đạt" nếu có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt xếp loại ở mức "Đạt".

   3. Đề tài được đánh giá, nghiệm thu ở mức "Không đạt" khi có một trong các trường hợp sau:

   a) Có nhiều hơn 1/3 số thành viên Hội đồng có mặt xếp loại ở mức "Không đạt";

   b) Hồ sơ, tài liệu, số liệu về kết quả nghiên cứu không trung thực.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về xếp loại đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, được quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn