Xếp loại dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày hỏi:29/11/2018

Tôi hiện đang tìm hiểu về dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy Ban tư vấn cho tôi hỏi xếp loại dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Kim Yến - Đồng Nai

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xếp loại dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định tại Khoản 2 Điều 28 Quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ được ban hành kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT, cụ thể:

   Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở xếp loại dự án vào một trong hai mức: “đạt” hoặc “không đạt”.

   a) Mức “đạt” nếu dự án được ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá đã hoàn thành cơ bản các yêu cầu nêu tại Khoản 1 Điều này;

   b) Mức "không đạt" nếu dự án không được 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá đã hoàn thành cơ bản các yêu cầu nêu tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp Hội đồng đánh giá xếp loại “không đạt”, cần xác định rõ những nội dung, công việc đã thực hiện đúng hợp đồng để Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là tư vấn về xếp loại dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn