Xếp loại kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông

Ngày hỏi:07/09/2018

Tôi tên Thúy Nga sinh sống tại Hà Nội. Vừa qua tôi có cập nhật được thông tin Bộ Giáo dục có ban hành Thông tư về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, theo đó, bản thân là một viên chức trong trương lai nên tôi không ngừng trao dồi chuyên môn cũng như phẩm chất. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa rõ một số vấn đề các bạn hỗ trợ giúp: xếp loại kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông được quy định ra sao? Văn bản nào quy định vấn đề này? (0123***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ 10/10/2018, xếp loại kết quả đánh giá được quy định như sau:

   a) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức tốt;

   b) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức khá trở lên;

   c) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

   d) Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

   Trên đây là nội dung tư vấn về Xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên dục phổ thông. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng tìm hiểu thêm tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn