Xếp loại tốt nghiệp đối với trình độ sơ cấp được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:23/12/2016

Em tên là Nguyễn Thành Thái, SĐT: 0986***, em muốn hỏi: Xếp loại tốt nghiệp đối với trình độ sơ cấp được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Năm nay em sẽ tốt nghiệp cấp 3 và có ý định học sơ cấp vì điều kiện gia đình em cũng không khá giả lắm. Em có tìm hiểu các quy định đối với đào tạo trình độ sơ cấp nhưng vẫn còn một số nội dung chưa hiểu lắm, nêu trên. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Em xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xếp loại tốt nghiệp đối với trình độ sơ cấp được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 27 Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, theo đó:

   a) Việc xếp loại tốt nghiệp cho học sinh được căn cứ vào điểm tổng kết khóa học.

   b) Các mức xếp loại tốt nghiệp được quy định như sau:

   - Loại xuất sắc có điểm tổng kết khóa học từ 9,0 đến 10;

   - Loại giỏi có tổng kết khóa học từ 8,0 đến dưới 9,0;

   - Loại khá có điểm tổng kết khóa học từ 7,0 đến dưới 8,0;

   - Loại trung bình khá có điểm tổng kết khóa học từ 6,0 đến dưới 7,0;

   - Loại trung bình có điểm tổng kết khóa học từ 5,0 đến dưới 6,0.

   c) Các mức xếp loại tốt nghiệp xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá của học sinh sẽ bị giảm đi một mức nếu học sinh bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học hoặc có một mô - đun trở lên trong khóa học phải thi lại, học lại (không tính mô - đun được tạm hoãn học hoặc được miễn trừ).

   d) Mức xếp loại tốt nghiệp được ghi vào chứng chỉ sơ cấp và bảng tổng hợp kết quả học tập của học sinh.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về xếp loại tốt nghiệp đối với trình độ sơ cấp, được quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn