Xin tư vấn thủ tục mở trung tâm dạy tiếng anh quy mô nhỏ.

Ngày hỏi:06/01/2011
Chào anh/chị, Theo tìm hiểu tôi thấy luật có quy định hiệu trưởng và giám đốc của trung tâm tiếng anh+tin học phải có bằng đại học và kinh nghiệm làm việc cùng lĩnh vực từ 3-5 năm. Tôi có chứng chỉ CNTT của tập đoàn Aptech và Có chứng chỉ Tiếng anh quốc tế: IELTS + Toeic, nhưng muốn mở một trung tâm dạy tin học và tiếng anh quy mô nhỏ(4-6 lớp - 2 giảng viên) tại ngoại thành Hà nội. Xin hỏi các thủ tục tôi cần làm? Xin cám ơn.

  Nội dung này được Luật sư Đào Kim Lân tư vấn như sau:

  • Chào bạn!
   Nếu muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ hoặc tin học bạn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định như có đề án khả thi, có bô máy, nguồn nhân lực và tài chính, cơ sở vật chất v.v...
   Trong trường hợp bạn không có bằng cấp theo quy định thì bạn phải thuê hoặc hợp tác với người có đủ điều kiện. Các chứng chỉ, văn bằng không có trong quy định thì không được công nhận ( dù văn bằng đó co giá trị quốc tế ).
   Thân ái !!!
   trích Luật Giáo dục (sửa đổi, bổ sung)
   ....................

   12. Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 46 như sau:

   "c) Trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức, cá nhân thành lập."

   .................
   16. Điều 50 được sửa đổi, bổ sung như sau:

   "Điều 50. Điều kiện thành lập nhà trường và điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục

   1. Nhà trường được thành lập khi có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

   b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

   2. Nhà trường được phép hoạt động giáo dục khi có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường;

   b) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

   c) Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;

   d) Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học và trình độ đào tạo;

   đ) Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

   e) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

   g) Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

   3. Trong thời hạn quy định, nếu nhà trường có đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này thì được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục; hết thời hạn quy định, nếu không đủ điều kiện thì quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập bị thu hồi.

   4. Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể điều kiện thành lập, cho phép hoạt động giáo dục đối với trường đại học; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề theo thẩm quyền quy định cụ thể điều kiện thành lập, cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường ở các cấp học và trình độ đào tạo khác."

   ..................


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn