Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:16/11/2016

Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở được quy định như thế nào? Bạn đọc Minh Nghuyệt, địa chỉ mail NguyenMi****@gmail.com hỏi: Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em hiện đang làm một nghiên cứu kỹ thuận ứng dụng, cấp bộ. Em đang tìm hiểu một số quy định pháp luật về vấn đề này. Em muốn hỏi: Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Em cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở được hướng dẫn tại Điều 28 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó:

   1. Đối với đề tài cấp bộ được đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở ở mức "Đạt":

   a) Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ theo kết luận của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở.

   b) Tổ chức chủ trì kiểm tra các nội dung chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở.

   2. Đối với đề tài cấp bộ được đánh giá ở mức “Không đạt”, tổ chức chủ trì báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để xử lý theo quy định tại Điều 23 của Quy định này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, được quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn