Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra tại các trường đại học, cao đẳng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:24/11/2016

Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra tại các trường đại học, cao đẳng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em hiện đang là sinh viên đại học. Em có một thắc mắc kính mong được Ban biên tập tư vấn. CXử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra tại các trường đại học, cao đẳng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong Ban biên tập tư vấn giúp em. Em xin chân thành cám ơn! Minh Hà (minhha****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra tại các trường đại học, cao đẳng được quy định tại Điều 29 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT như sau:

   - Trong khi dự kiểm tra thường xuyên, chuẩn bị tiểu luận, bài tập lớn, thi giữa học phần, thi kết thúc học phần, chuẩn bị đồ án, khóa luận tốt nghiệp, nếu vi phạm quy chế, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật với từng học phần đã vi phạm.

   - Sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ, đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập một năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai.

   - Trừ trường hợp như quy định tại khoản 2 của Điều 29 Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT, mức độ sai phạm và khung xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm được thực hiện theo các quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

   Trên đây là quy định về Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra tại các trường đại học, cao đẳng. Để hiểu rõ hơn bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn