Xuất ngũ được 5 năm có được công điểm khi thi đại học không?

Ngày hỏi:09/06/2020

Em từng đi bộ đội 24 tháng và đã xuất ngũ được 5 năm. Hiện tại là năm 2020, nếu em đăng kí thi đại học thì có được cộng điểm ưu tiên không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực ngày 22/06/2020) quy định đối tượng 03 thuộc nhóm ưu tiên 1 được quy định như sau:

   - Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”;

   - Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;

   - Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

   - Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;

   - Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng;

   Như vậy, khi bạn hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì bạn sẽ được công điểm ưu tiên khi có Giấy công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn