Yêu cầu quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

Ngày hỏi:02/06/2021

Nhờ tư vấn quy định về yêu cầu quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 4 Nghị định 24/2021/NĐ-CP có quy định về yêu cầu quản lý trong cơ sở giáo dục, theo đó:

   Việc quản lý trong cơ sở giáo dục phải bảo đảm các yêu cầu sau:

   - Thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch về chất lượng giáo dục và điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, phù hợp với loại hình nhà trường và quy định của pháp luật về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

   - Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, giáo dục bắt buộc đối với giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở theo quy định của pháp luật về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn