Yêu cầu về năng lực cần đạt sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp ngành giáo viên

Ngày hỏi:08/01/2019

Hiện nay có rất nhiều cơ sở đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đối với ngành giáo viên. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì yêu cầu về năng lực cần đạt sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp ngành giáo viên được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT, có hiệu lực ngày 09/02/2019, quy định yêu cầu về năng lực cần đạt sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp ngành giáo viên như sau:

   - Kiến thức

   Có kiến thức thực tế và lý thuyết cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm trong phạm vi của nhóm ngành đào tạo giáo viên; có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc giảng dạy, giáo dục và hoạt động xã hội có liên quan; thường xuyên bồi dưỡng, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ và có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

   - Kỹ năng

   Có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục; vận dụng được kiến thức, kỹ năng đã có để giải quyết vấn đề bằng việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp cơ bản, công cụ, tài liệu và thông tin; có kỹ năng giao tiếp ứng xử và truyền đạt hiệu quả các kiến thức, thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người học trong nhà trường và công sở; phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế; đánh giá chất lượng và kết quả thực hiện đối với nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và những nhiệm vụ được giao khác của các thành viên trong tổ, nhóm chuyên môn.

   - Năng lực tự chủ và trách nhiệm

   Có khả năng làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với tổ, nhóm chuyên môn; hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc giảng dạy, giáo dục đã được giao; đánh giá hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ, nhóm.

   Trên đây là quy định về yêu cầu về năng lực cần đạt sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp ngành giáo viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn