02 trường hợp thẩm định lại nội dung hồ sơ thiết kế ô tô

Ngày hỏi:02/08/2019

Theo tôi được biết Bộ GTVT vừa ban hành thông tư mới, anh chị cho tôi biết trường hợp nào thì cơ sở thiết kế ô tô nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị thẩm định lại nội dung hồ sơ thiết kế ô tô?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư 25/2019/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 25/08/2019) có nội dung quy định về vấn đề bạn quan tâm như sau:

   Cơ sở thiết kế lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 liên quan đến các nội dung thay đổi của hồ sơ thiết kế gửi tới Cơ quan QLCL đề nghị xem xét thẩm định lại trong các trường hợp sau:

   - Có sự thay đổi, bổ sung, sửa đổi hồ sơ thiết kế so với hồ sơ thiết kế đã được thẩm định nhưng vẫn đáp ứng về sản phẩm cùng kiểu loại được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

   - Có sự thay đổi của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trừ trường hợp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của kiểu loại sản phẩm đã được cấp vẫn còn hiệu lực.

   Trên đây là nội dung quy định, chúng tôi phản hồi đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn