05 điều kiện tổ chức đầu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về bảo trì đường thủy nội địa

Ngày hỏi:14/05/2020

Theo quy định mới thì việc tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa được thực hiện khi có đủ các điều kiện nào? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 6 Thông tư 10/2020/TT-BGTVT (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định điều kiện tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, cụ thể như sau:

   - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

   - Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt;

   - Thông tin về đấu thầu đã được đăng tải theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

   - Nội dung, danh mục dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa được phê duyệt;

   - Giá gói thầu dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa được duyệt theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn