Biển báo hiệu đường bộ tạm thời đặt tại vị trí đã có biển báo cố định thì di chuyển như thế nào?

Ngày hỏi:24/10/2018

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Nguyễn Quang Tuấn, cụ thể thắc mắc của bạn như sau: Tại một vị trí đã có biển báo hiệu đặt cố định lại có biển báo hiệu khác đặt có tính chất tạm thời và tính chất của hai biển báo hiệu khác nhau thì người điều khiển phương tiện giao thông theo biển báo nào?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ, cụ thể như sau:

   Khi ở một vị trí đã có biển báo hiệu đặt cố định lại có biển báo hiệu khác đặt có tính chất tạm thời mà hai biển có ý nghĩa khác nhau thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu có tính chất tạm thời. Biển có tính chất tạm thời là biển sử dụng mang tính tình huống nhằm tổ chức điều khiển giao thông có tính chất ngắn hạn như trong các sự kiện, sự cố giao thông hay sử dụng trong quá trình thi công hoặc sửa chữa đường.

   Bên cạnh đó, Quy chuẩn cũng có quy định về thứ tự ưu tiên trong giao thông đường bộ như sau:

   - Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;

   - Hiệu lệnh của đèn tín hiệu;

   - Hiệu lệnh của biển báo hiệu;

   - Hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường.

   Như vậy, trong trường hợp tại một vị trí đã có biển báo hiệu đặt cố định lại có biển báo hiệu khác đặt có tính chất tạm thời và tính chất của hai biển báo hiệu khác nhau thì người điều khiển phương tiện giao thông theo biển báo theo biển báo tạm thời.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn