Biển giao thông hiệu lệnh gồm 65 biển có mã R bao gồm các biển nào?

Ngày hỏi:26/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hữu Thanh, hiện tôi đang theo học tại lớp đào tạo sát hạch lái xe ô tô 4 bánh. Trong bài giảng lý thuyết giao viên có nhắc đến biển giao thông hiệu lệnh gồm 65 biển có mã R. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, đó là những biển báo nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Biển giao thông hiệu lệnh gồm 65 biển có mã R bao gồm các biển quy định tại Điều 36 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ, như sau:

   - Biển số R.122: Dừng lại;

   - Biển số R.301 (a,b,c,d,e,f,h,i): Hướng đi phải theo;

   - Biển số R.302 (a,b,c): Hướng phải đi vòng chướng ngại vật;

   - Biển số R.303: Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến;

   - Biển số R.304: Đường dành cho xe thô sơ;

   - Biển số R.305: Đường dành cho người đi bộ;

   - Biển số R.306: Tốc độ tối thiểu cho phép;

   - Biển số R.307: Hết hạn chế tốc độ tối thiểu;

   - Biển số R.308 (a,b): Tuyến đường cầu vượt cắt qua;

   - Biển số R.309: Ấn còi;

   - Biển số R.310 (a,b,c) "Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm";

   - Biển số R.403 a: Đường dành cho xe ôtô;

   - Biển số R.403 b: Đường dành cho xe ôtô, xe máy;

   - Biển số R.403 c : Đường dành cho xe buýt;

   - Biển số R.403 d: Đường dành cho xe ôtô con;

   - Biển số R.403 e: Đường dành cho xe máy;

   - Biển số R.403 f: Đường dành cho xe máy và xe đạp;

   - Biển số R.404 a: Hết đoạn đường dành cho xe ôtô;

   - Biển số R.404 b: Hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy;

   - Biển số R.404 c: Hết đoạn đường dành cho xe buýt;

   - Biển số R.404 d: Hết đoạn đường dành cho xe ôtô con;

   - Biển số R.404 e: Hết đoạn đường dành cho xe máy;

   - Biển số R.404 f: Hết đoạn đường dành cho xe máy và xe đạp;

   - Biển số R.411: Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo;

   - Biển số R.412 a: Làn đường dành cho xe ôtô khách;

   - Biển số R.412 b: Làn đường dành cho xe ôtô con;

   - Biển số R.412 c: Làn đường dành cho xe ôtô tải;

   - Biển số R.412 d: Làn đường dành cho xe máy;

   - Biển số R.412 e: Làn đường dành cho xe buýt;

   - Biển số R.412 f: Làn đường dành cho xe ôtô;

   - Biển số R.412 g: Làn đường dành cho xe máy và xe đạp;

   - Biển số R.412 h: Làn đường dành cho xe đạp;

   - Biển số R.412 i: Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô khách;

   - Biển số R.412 j: Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô con;

   - Biển số R.412 k: Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô tải;

   - Biển số R.412 l: Kết thúc làn đường dành cho xe máy;

   - Biển số R.412 m: Kết thúc làn đường dành cho xe buýt;

   - Biển số R.412 n: Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô;

   - Biển số R.412 o: Kết thúc làn đường dành cho xe xe máy và xe đạp;

   - Biển số R.412 p: Kết thúc làn đường dành cho xe đạp;

   - Biển số R.415: Biển gộp làn đường theo phương tiện;

   - Biển số R.420: Bắt đầu khu đông dân cư;

   - Biển số R.421: Hết khu đông dân cư;

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT