Bồi thường thiệt hại do mất hành lý trên xe khách

Ngày hỏi:21/04/2014
Khi đi xe khách tôi bị thất lạc hành lý trị giá 3 triệu đồng. khi liên lạc với công ty vẫn tải của xe khách đó, họ nói sẽ bồi thường cho tôi 1 triệu đồng. Tôi thấy bồi thường như vậy là chưa thỏa đáng, tôi có thể khởi kiện không?

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH Đức Chánh tư vấn như sau:

  • Khi bạn đi lại bằng xe khách thì giữa bạn và công ty xe khách đã xác lập hợp đồng vận chuyển hành khách – đó là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, còn hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển. Hợp đồng vận chuyển hành khách có thể được lập thành văn bản hoặc bằng lời nói.

   Bộ luật dân sự ngoài quy định Điều 529 và Điều 532 BLDS về quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng vận chuyển, còn quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Điều 533 BLDS.

   Trong trường hợp tính mạng, sức khỏe và hành lý của hành khách bị thiệt hại thì bên vận chuyển phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
   Bên vận chuyển không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và hành lý của hành khách nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của hành khách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
   Trong trường hợp hành khách vi phạm điều kiện vận chuyển đã thỏa thuận, các quy định của điều lệ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên vận chuyển hoặc người thứ ba thì phải bồi thường.

   Theo các quy định nêu trên thì công ty xe khách có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bạn do việc làm thất lạc hành lý (trừ trường hợp việc làm thất lạc hành lý là do lỗi của bạn). Về vấn đề bồi thường thiệt hại thì bạn có thể thỏa thuận lại với công ty vận tải để đưa ra mức bồi thường tương xứng với thiệt hại của bạn. Nếu vẫn không thể thỏa thuận được bạn có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo trình tự pháp luật quy định.


  Nguồn:

  Website Hãng Luật Đức Chánh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn