Cá nhân từng bị kỷ luật có được xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam

Ngày hỏi:20/02/2020

Xin chào, tôi công tác trong ngành giao thông vận tải, hội đủ các điều kiện để được xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam, tuy nhiên trước đây tôi đã từng bị kỷ luật thì có được xét tặng kỷ niệm chương không? Nếu có thì thời gian thi hành kỷ luật có được tính vào thời gian để xét tặng không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 4 Thông tư 50/2019/TT-BGTVT quy định nguyên tắc xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam như sau:

   - Kỷ niệm chương được xét tặng hoặc truy tặng một lần cho cá nhân.

   - Việc xét tặng Kỷ niệm chương được tiến hành hằng năm, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, kịp thời, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục quy định tại Thông tư này.

   - Trường hợp cá nhân có thời gian trước đây bị xử lý kỷ luật, thì trong thời gian thi hành kỷ luật không được tính vào thời gian để xét tặng Kỷ niệm chương và xem xét tặng Kỷ niệm chương sau 01 năm kể từ khi hết thời hạn thi hành kỷ luật.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì nếu hội đủ các điều kiện thì vẫn được xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam, nếu đã bị kỷ luật sau 01 năm. Thời gian thi hành kỷ luật không được tính vào thời gian để xét tặng Kỷ niệm chương.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn